تمامی مشکلات برای کاربران در نظر گرفته شده و تمامی آموزش ها برای برطرف کردن مشکلات احتمالی داده شده که میتونین از لینک های زیر به بخش مورد نظر انتقال پیدا کنید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آموزش پخش آنلاین با زیرنویس فارسی با موبایل و تبلت های اندروید (Android)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آموزش پخش آنلاین با زیرنویس فارسی با موبایل آیفون و آیپد و آیپاد (ios)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آموزش پخش آنلاین با زیرنویس فارسی با کامپیوتر و لپ تاپ ویندوزی (Windowse)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آموزش پخش آنلاین با زیرنویس فارسی با مک بوک و آی مک (Mac)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آموزش دانلود و پخش با زیرنویس فارسی با مک بوک و آی مک (Mac)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آموزش دانلود و پخش با زیرنویس فارسی با کامپیوتر و لپ تاپ ویندوزی (Windowse)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آموزش دانلود و پخش با زیرنویس فارسی با موبایل و تبلت های اندروید (Android)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آموزش دانلود و پخش با زیرنویس فارسی با موبایل آیفون و آیپد و آیپاد (ios)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نرم افراز های مورد نیاز برای دستگاه های گوناگون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ